โคมไฟประติมากรรมพระอภัยมณีเป่าปี่ CRSeries5158

รหัสสินค้า 17894

ชื่อ : โคมไฟประติมากรรมพระอภัยมณีเป่าปี่ CRSeries5158
รุ่น : 5158
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
โคมไฟประติมากรรมพระอภัยมณีเป่าปี่ CRSeries5158

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 811 คน

          โคมไฟประติมากรรมพระอภัยมณีเป่าปี่สามารถสั่งผลิตตามแบบหรือสเปกทาง อบต ราชการงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ตามความต้องการ
โคมไฟประติมากรรมพระอภัยมณีเป่าปี สามารถผลิตได้หลายแบบ อาทิ

• โคมไฟประติมากรรมพระอภัยมณีเป่าปี่กิ่งคู่
• โคมไฟประติมากรรมพระอภัยมณีเป่าปี่กิ่งเดี่ยว
• โคมไฟประติมากรรพระอภัยมณีเป่าปี่
ความสูงของโคมสามารถกำหนดได้ตามความต้องการหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องแสงสว่างของโคมสามารถติดต่อสอบถามได้

081-9291621 คุณกิตติพัฒน์