โคมไฟกินรีทรงหลุยส์ CRSeries-2151

รหัสสินค้า 17904

ชื่อ : โคมไฟกินรีทรงหลุยส์ CRSeries-2151
รุ่น : 2151
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
โคมไฟกินรีทรงหลุยส์ CRSeries-2151

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 2972 คน

      โคมไฟประติมากรรมกินรีทรงหลุยส์ มีทั้งแบบโคมไฟประติมากรรมกินรีคุ่ โคมไฟประติมากรรมกินรีกิ่งเดี่ยว โคมไฟกินรีหัวเสา โคมไฟกินรีติดผนัง โคมไฟกินรีตามสั่งหลายรูปแบบ โคมไฟกินรีประยุกต์ โคมไฟกินรี ฯลฯ พร้อมทังยังมีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกสามารถสอบถามรายละเอียดด้านบน

โคมไฟประติมากรรมกินรีทรงหลุยส์

   • สามารถสั่งทำได้ตามความต้องการของลูกค้า
   • ระยะเวลาผลิตขึ้นอยู่กับจำนวน และรูปแบบ
   • มีแบบต่างๆ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลุกค้า
   • มีทั้งโคมไฟกินรีแบบตั้งหัวเสา โคมไฟกินรีติดผนัง โคมไฟกินรีเสาไฟ
   • โคมไฟกินรีเสาไฟแบบกิ่งคุ่ โคมไฟกินรีแบบประยุกต์ โคมไฟกินรีแบบกิ่งเดี่ยว
   • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ด้านบน

รูปแบบโคมไฟประติมากรรมกินรี มีหลายแบบดังนี้

   • โคมไฟกินรี แบบเสาไฟสนาม
   • โคมไฟกินรี แบบติดหัวเสา
   • โคมไฟกินรี แบบติดผนัง
   • โคมไฟกินรี แบบกิ่งเดี่ยว
   • โคมไฟกินรี แบบกิ่งคุ่

ขนาดต่าง ๆ ของโคมไฟกินรี มีหลายแบบให้เลือก

   • โคมไฟกินรีขนาด 50 cm โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งหัวเสา กำแพงต่ำ
   • โคมไฟกินรีขนาด 60 cm โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งหัวเสา กำแพงสูง
   • โคมไฟกินรีขนาด 80 cm โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งเสาไฟขนาดกลาง
   • โคมไฟกินรีขนาด 1M โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งเสาไฟขนาดสูง วัตต์ไฟต่ำ
   • โคมไฟกินรีขนาด 1.2 M โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งเสาไฟขนาดสูง วัตต์สูง
   • โคมฟกินรีขนาด 1.4 M โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งเสาไฟขนาดใหญ่ วัตต์สูง
   • โคมไฟกินรีขนาด 1.5 M โคมไฟกินรีขนาดนี้เหมาะกับติดตั้งเสาไฟขนาดใหญ่ วัตต์สูง